Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering.

Dina synpunkter är viktiga för oss i vårt kvalitetsarbete.

Enligt skollagen 4 kapitlet 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutiner ska lämnas på lämpligt sätt.
Det är viktigt för oss att veta om Du som förälder är missnöjd med något på SofieroMontessoriförskola. Synpunkter och klagomål hjälper oss att identifiera brister och förbättra oss och vår verksamhet. Detta är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vem ska jag framföra mina synpunkter/klagomål till?

Om du som förälder har synpunkter/klagomål på förskolans verksamhet ska du i första hand prata med pedagogerna på barnets avdelning.
Du kan också vända dig till förskolechefen för ett samtal.
Skulle det vara så att du fortfarande inte känner dig nöjd efter samtalet framför du dina synpunkter/klagomål skriftligt på ”blankett för synpunkter/klagomål” som du hittar längre ner på sidan.
Blanketten skickas till förskolechefen via e-post; sofiero.montessori@telia.com eller postas till SofieroMontessoriförskola, Sulkyvägen 10, 252 86 Helsingborg

Hur lång tid tar det att få svar?

Inom 7 arbetsdagar skall förskolechefen ge svar på synpunkter/klagomål. Skulle svaret av något skäl kräva längre tid meddelar vi dig orsaken till fördröjning.

Vad händer med synpunkter/klagomål?

Var noga med att klargöra om det gäller en synpunkt eller ett klagomål. Alla synpunkter/klagomål följs upp och dokumenteras. Redovisningen sker till styrelsen om hur det hanterats och vilka åtgärder som vidtagits.

Blankett för synpunkter och klagomål.