Vi erbjuder

En genomtänkt verksamhet som utgår från det enskilda barnets behov och ur likabehandlingsperspektiv. På varje avdelning finns kunniga, medvetna och engagerade pedagoger som ständigt värnar om god kvalitet i verksamheten.

Dagliga dialoger med föräldrar om barnets välbefinnande och utveckling. De möten som börjar och slutar dagen är avgörande för att barnen ska må bra och utvecklas. Och det gör att ni som föräldrar känner er delaktiga i den dagliga verksamheten.

Lek och vardagsrutiner, tillsammans med montessoripedagogiken, som grund för utveckling och lärande. Leken är grunden för barns utveckling av social förmåga, ett demokratiskt förhållningssätt, respekt och empati.

En av förskolans viktigaste uppgifter är att stödja barns språkutveckling för att förstå andra och kunna uttrycka sina tankar, erfarenheter, önskningar och idéer.