Lpfö98/10

lpfö98

Läroplanen för förskolan. Reviderad 2010.
Lpfö-9810 klicka här för PDF.

lpfö98-småbarn

På våra småbarnsavdelningar arbetar vi även efter Småbarnens egen läroplan.

Camilla Carlberg, Ann Granberg och Helena Lindfors har tolkat Lpfö 98/10 så att den passar arbetet med de allra yngsta barnen 1-3 år. Vikten ligger på varma och nära relationer till ett fåtal pedagoger, trygghetens betydelse för hjärnans utveckling och det lilla barnets lärande.