Montessoripedagogiken

Varför Montessoripedagogik?

Hjälp mig att hjälpa mig själv” är en grundläggande Montessoritanke.

Vi inspirerar och handleder barnen i deras kunskapssökande.
All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling.

Barn är nyfikna och fulla av upptäckarglädje och har ett stort intresse av att lära sig, de har möjlighet att själva välja vad de vill aktivera sig med och att arbeta självständigt och ostört i sin egen takt.

I Montessoripedagogiken utgår man alltid från barnets förutsättningar, behov och intresse.

Vårt främsta mål är att låta barnet utvecklas till en harmonisk, social och självständig individ.

Montessoriförskolan är barnens hus där miljön är lugn, harmonisk, lockande och stimulerande. Den är anpassad efter barnen och deras behov, stolarna är små, hyllorna låga och materielen pedagogisk.

Barnet får utveckla motoriken, träna upp öga – hand koordination, skickligheten i fingrarna och koncentrationen med hjälp av våra pedagogiska materiel.
Praktiska övningar gör det möjligt för barnet att självständigt få kontroll över sina rörelser, lära sig att ta hand om sin omgivning, att kunna klara sig själv i vardagslivet och kunna hjälpa andra.
Genom vårt sensoriska materiel utvecklar och förfinar barnen sina sinnen. Att barnets sinnen är vältränade och väsentligt för dess orientering i omvärlden och för senare intellektuell inlärning.
Montessorimaterielet är ett väl genomtänkt pedagogiskt materiel som används som stöd och hjälp vid inlärningen. Genom att arbeta från konkret till abstrakt och från helhet till detalj är det lättare att förstå saker och ting.

I vår verksamhet har vi kreativa och skapande aktiviteter såsom sång och musik, rörelse, rytmik, rim, ramsor och sagor m.m

Vi är ute varje dag då utevistelsen är en viktig del i vår verksamhet.

Här har vi en liten litteraturlista om du är nyfiken på Montessoripedagogiken.
Montessori, Maria: Barnasinnet. MacBook, 1987
Montessori, Maria: Barndomens gåta. Aldus, 1976
Skjöld Wennerström, Kristina/Bröderman Smeds, Mari: Montessoripedagogik i förskola och skola, Natur och Kultur, 1997