Våra mål 2016-2017

LÄGGA GRUNDEN TILL ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

genom att göra verksamheten

ROLIG 
TRYGG 
LÄRORIK

där

OMSORG
FOSTRAN
LÄRANDE

bildar helheten

i stödet för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande

Hur vi arbetar för att nå dit

  • Verksamheten planeras, utformas, genomförs och utvärderas så att varje barn får stöd i sin utveckling.
  • Skapar den förberedda miljön som är inbjudande och stimulerande för barnen.
  • Låter leken vara en stor del i verksamheten så att barnen där kan bearbeta och vidga sina erfarenheter, upplevelser och kunskaper.