Kalendarium

Vårterminen 2017


13/4                       Påskfest för barnen

21/4                       Föräldrarepresentantmöte kl. 08.00

19/5                       Sofieroloppet

26/5                      Klämdag, förskolan stängd

5/6                        Klämdag, förskolan stängd

16/6                      Sommaravslutning för barn och föräldrar kl 10.00

22/6                     Midsommarfest för barnen